24-09-2015 – Închiderea proiectului cofinanţat din FSE prin PODCA 2007-2013, „Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor”, cod SMIS 40024

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 24.09.2015

Închiderea proiectului cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative 2007-2013, „Îmbunãtãţirea coordonãrii interinstituționale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor” Cod SMIS 40024
Beneficiarul Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă închiderea proiectului cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitãţii Administrative 2007-2013, intitulat „Îmbunãtãţirea coordonãrii interinstituționale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor”, cod SMIS 40024.
Valoarea totalã eligibilã a proiectului(fãrã TVA) este de 2.108.906,00 lei, din care: •1.792.570,10 lei  – valoare eligibilã nerambursabilã din Fondul Social European; •316,335.90 lei – cofinanțarea eligibilã a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea capacitãții administrative în domeniul siguranței alimentelor în România prin îmbunãtãțirea coordonãrii interinstituționale şi asigurarea coerenţei procesului decizional.
Scopul proiectului-dezvoltarea capacitãții de luarea deciziilor în domeniul siguranţei alimentelor, de formulare a politicilor publice precum şi aceea de îmbunãtãţire a parteneriatelor interinstituționale, pentru specialişti implicaţi în domeniul siguranţei alimentelor de la nivel central şi regional, din cadrul tuturor autoritãţilor competente cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor şi cu activitãţi conexe. Grupul ţintã al proiectului a fost format din 586 specialişti din autoritãţile competente din România cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor, respectiv, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, Ministerului Sãnãtãţii, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor. Principalele activitãţi au fost reprezentate de: un curs de management de proiect, 3 workshopuri în vederea elaborãrii documentelor Coordonarea siguranței alimentelor la nivel național şi a Liniilor directoare privind cooperarea şi dezvoltarea domeniului siguranța alimentelor, 3 sesiunide instruire în domeniul leadership a managerilor din cadrul autoritãţilor care fac parte din grupul ţintã, 4 sesiuni regionale de instruire pentru personalul tehnic din aceste instituţii, 3 cursuri de formare de formatori pe domeniul siguranţei alimentelor. Proiectul s-a  desfãşurat pe o perioadã de 23 luni. Implementarea proiectului a fost eficientă cu atingerea tuturor rezultatelor şi indicatorilor şi a asigurat soluționarea problemelor cu care se confruntã grupul ţintã vizat de proiect prin întãrirea colaborãrii interinstituţionale şi asigurarea coerenței procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor, întãrirea rolului de coordonator al ANSVSA, rezultat reflectat şi de calitatea îmbunãtãţitã a politicilor privind siguranţa alimentelor, cu implicaţii şi la nivel comunitar şi internaţional. Persoana de contact: Nicolescu Felix, Manager Proiect, telefon: 0040-374150247, fax: 0040-3124967, email: nicolescu.felix@ansvsa.ro