Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public
Date de contact în vederea solicitării de informaţii de interes public
Tipurile de informații de interes public
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
Formularea unei petiții
Date de contact în vederea formulării unei petiții
Reguli legate de formularea unei petiții

reclamatii

Raportări ale activităţii ANSVSA
Raport de activitate conform Legii 544/2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public
Raport semestrial al activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
Raport de activitate conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Raportul consilierului de etică al ANSVSA
Buletin informativ anual
Declaraţiile de avere şi de interese ale angajaţilor ANSVSA
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 pentru anul 2017
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 pentru anul 2016
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 pentru anul 2015
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 pentru anul 2014
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 pentru anul 2013
Bugetul ANSVSA
Bugetul şi execuţia bugetară ale ANSVSA
Drepturile salariale ale angajaţilor ANSVSA

financiare