Esti aici:  Despre ANSVSA > Cariere


08-05-2009


Anunt organizare concurs

ANUNT


In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice,Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor organizeaza evaluarea cunostintelor si abilitatilor manageriale pentru ocuparea functiilor de director coordonator, director coordonator adjunct (SANITAR VETERINAR), director coordonator adjunct (SIGURANTA ALIMENTELOR), director coordonator adjunct economic din cadrul directiilor sanitar – veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

Evaluarea va avea loc in perioada 18.05.2009 – 19.05.2009 la sediul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor din Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sector 2.

Pot sa ocupe functia de director coordonator, director coordonator adjunct (SANITAR VETERINAR), director coordonator adjunct (SIGURANTA ALIMENTELOR), sau director coordonator adjunct economic, persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt cetateni romani;
b) cunosc limba romana, scris si vorbit;
c) au capacitate deplina de exercitiu;
d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
e) au studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma (conform specialitatilormentionate mai jos)
f) nu au fost condamnati pentru savirsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savirsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu au desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
Candidatii depun la registratura A.N.S.V.S.A., un proiect de management si un dosar care sa contina urmatoarele documente:
• pentru functia de DIRECTOR COORDONATOR al D.S.V.S.A.:
1) copie de pe cartea de identitate;
2) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
3) copie legalizata de pe diploma de studii superioare de lunga durata (medic veterinar)
4) cazier judiciar;
5) declaratie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

• pentru functia de DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT al D.S.V.S.A. (S.V.):
1. copie de pe cartea de identitate;
2. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
3. copie legalizata de pe diploma de studii superioare de lunga durata (medic veterinar)
4. cazier judiciar;
5. declaratie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitatae de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

• pentru functia de DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT al D.S.V.S.A. (S.A.):

1. copie de pe cartea de identitate;
2. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
3. copie legalizata de pe diploma de studii superioare de lunga durata (medic veterinar, medic uman, inginer industrie alimentara sau inginer chimie alimentara)
4. cazier judiciar;
5. declaratie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitatae de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

• pentru functia de DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT al D.S.V.S.A.

1. copie de pe cartea de identitate;
2. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
3. copie legalizata de pe diploma de studii superioare de lunga durata (medic veterinar)
4. cazier judiciar;
5. declaratie pe propria raspundere ca nu au desfasurat activitatae de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Inscrierea se face in perioada 6.05.2009 – 15.05.2009, cu mentionarea functiei pentru care se depune dosarul si proiectul de management.

Proiectul de management trebuie sa cuprinda strategia de management a domeniului de activitate specifica functiei pentru care candideaza, pe o perioada de maximum 4 ani.
La elaborarea proiectului se va avea in vedere structura organizatorica aprobata de conducerea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru fiecare dintre functiile de director coordonator si director coordonator adjunct.
Directiile sanitar – veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a Municipiului Bucuresti vor pune la dispozitia candidatilor necesarul de date in vederea elaborarii proiectelor de management conform structurii specifice aprobate pentru fiecare din functiile pentru care se face evaluarea.

Evaluarea se va desfasura dupa cum urmeaza:

1.IN DATA DE 18.05.2009, INCEPAND CU ORA 10.00:
 D.S.V.S.A. ALBA
 D.S.V.S.A. ARAD
 D.S.V.S.A. ARGES
 D.S.V.S.A. BIHOR
 D.S.V.S.A. BISTRITA-NASAUD
 D.S.V.S.A. BRASOV
 D.S.V.S.A. CARAS-SEVERIN
 D.S.V.S.A. CLUJ
 D.S.V.S.A. DOLJ
 D.S.V.S.A. GORJ
 D.S.V.S.A. HUNEDOARA
 D.S.V.S.A. MARAMURES
 D.S.V.S.A. MEHEDINTI
 D.S.V.S.A. MURES
 D.S.V.S.A. OLT
 D.S.V.S.A. SATU MARE
 D.S.V.S.A. SALAJ
 D.S.V.S.A. SIBIU
 D.S.V.S.A. TIMIS
 D.S.V.S.A. VALCEA

2.IN DATA DE 19.05.2009, INCEPAND CU ORA 10.00:
 D.S.V.S.A. BACAU
 D.S.V.S.A. BOTOSANI
 D.S.V.S.A. BRAILA
 D.S.V.S.A. BUCURESTI
 D.S.V.S.A. BUZAU
 D.S.V.S.A. CALARASI
 D.S.V.S.A. CONSTANTA
 D.S.V.S.A. COVASNA
 D.S.V.S.A. DAMBOVITA
 D.S.V.S.A. GALATI
 D.S.V.S.A. GIURGIU
 D.S.V.S.A. HARGHITA
 D.S.V.S.A. IALOMITA
 D.S.V.S.A. IASI
 D.S.V.S.A. ILFOV
 D.S.V.S.A. NEAMT
 D.S.V.S.A. PRAHOVA
 D.S.V.S.A. SUCEAVA
 D.S.V.S.A. TELEORMAN
 D.S.V.S.A. TULCEA
 D.S.V.S.A. VASLUI
 D.S.V.S.A. VRANCEA

Evaluarea cunostintelor si abilitatilor manageriale pentru ocuparea functiilor de director coordonator adjunct mentionate se face pe baza proiectelor de management depuse de candidati si a probei de sustinere a acestuia in cadrul interviului.
Proiectele de management se puncteaza cu maxim 50 de puncte iar proba de sustinere a proiectului cu maxim 50 de puncte. Punctajul final obtinut de candidat in urma evaluarii reprezinta suma punctajului acordat proiectului de management si a punctajului obtinut la proba de sustinere a proiectului.
Rezultatele se afiseaza la finalul fiecarei zile de evaluare la sediul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
Eventualele contestatii privind rezultatul evaluarii se depun la Comisia de contestatii in termen de o ora de la afisarea punctajelor si se solutioneaza in termen de 24 de ore de la depunere la sediul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Candidatul va semna pe contestatie de luare la cunostinta a modului de solutionare.
Clasificare candidatilor se alcatuieste pe judete/Municipiul Bucuresti si respectiv pe functii. Sunt cuprinsi in clasificare candidatii care au obtinut minim 70 de puncte.


PROIECTUL DE MANAGEMENT PENTRU DIRECTORUL COORDONATOR/DIRECTORUL COORDONATOR ADJUNCTSTRUCTURA PROIECTULUI PUNCTAJ
PROIECT
A.Identificarea problemelor in domeniul sanitar – veterinar si pentru siguranta alimentelor 5p
B.Obiective si directii de actiune pentru eficientizarea activitatii in domeniul sanitar – veterinar
si pentru siguranta alimentelor si pentru inbunatatirea actului managerial
5p
C.Masuri propuse pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului din subordine 5p
D.Masuri pentru aplicarea principiilor de eficienta, eficacitate si economice in gestionarea mijloacelor financiare si a resurselor umane ale D.S.V.S.A.
10p
E.Propuneri de inbunatatire a colaborarii institutionale 5p
F.Planul de actiune al A.N.S.V.S.A. pentru 2009-2010 5p
G.Propuneri pentru strategia A.N.S.V.S.A. pentru anii 2009-2013 15p
Total punctaj proiect 50p


PLANUL INTERVIULUI PUNCTAJ
Activitate profesionala 10p
Mod de prezentare 10p
Prezentarea proiectului de management 30p
Total punctaj interviu 50pPRESEDINTE - SECRETAR DE STAT
MARIAN ZLOTEAInapoi