Esti aici:  Media > Comunicate de presa


10-10-2012


Opinia Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor asupra studiul francez referitor la porumbul modificat genetic NK 603 si la glifosat


10.10.2012Informare de presăOpinia Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor asupra studiul francez referitor la porumbul modificat genetic NK603 şi a glifosatuluiÎn data de 19 septembrie a anului 2012, a fost publicat un articol “Evaluarea toxicităţii pe termen lung a ierbicidului Roundup şi a porumbului modificat genetic tolerant la ierbicidul Roundup”, de către Séralini şi colaboratorii, în ediţia online a jurnalului ştiinţific “Food and Chemical Toxicology”.În acest articol se prezentau rezultatele unui studiu de hrănire, pe o perioadă de 2 ani a şobolanilor, cu o varietate de porumb modificat genetic – NK603, tratat sau netratat pe timpul perioadei de creştere, cu un produs de protecţie a plantelor ce conţine glifosat.Urmare a publicării acestui articol, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) a creat un grup de lucru intern compus din oameni de ştiinţă cu o vastă experienţă, recunoscută la nivel internaţional, în biostatistică, toxicologie, biotehnologie, biochimie, evaluare de siguranţă a pesticidelor şi a organismelor modificate genetic, pentru a expertiza ştiinţific studiul sus-amintit.Urmare a unei prime evaluări a studiului, concluziile EFSA arată :„s-a constatat că structura studiului, precum şi modul de raportare şi de analiză folosite, aşa cum sunt prezentate în lucrare, sunt inadecvate” şi că „[...] nu se pot considera concluziile autorilor ca având un fundament ştiinţific solid[…] neputându-se trage nici o concluzie referitoare la incidenţa tumorilor la animalele supuse experimentului. Drept urmare, pe baza informaţiilor publicate de autori, EFSA nu consideră că este necesară o reexaminare a evaluării sale anterioare, a siguranţei porumbului NK603, şi nici nu va lua în considerare aceste constatări în evaluarea produsului glifosat”.De asemenea, în concluzia evaluării acestui studiu, EFSA a stabilit faptul că, studiul, aşa cum este descris în “Evaluarea toxicităţii pe termen lung a ierbicidului Roundup şi a porumbului modificat genetic tolerant la ierbicidul Roundup” - Séralini şi colaboratorii (2012), a fost raportat în mod inadecvat, fiind omise multe informaţii cheie privind structurarea, efectuarea, analiza şi raportarea acestuia. Fără aceste informaţii este imposibil a se extrage rezultate incontestabile, deoarece studiul nu nerespectă principiile de bază ale experimentării ştiinţifice.Séralini şi colaboratorii (2012) “nu au urmat protocoalele de cercetare internaţional acceptate pentru studiile de toxicitate cronică şi sub-cronică şi carcinogenitate (ex. Ghidurile OECD 408, OECD 451, OECD 452 şi OECD 453) recomandate pentru evaluarea siguranţei alimentelor şi furajelor în Uniunea Europeană. Datorită faptului că Séralini şi colaboratorii (2012) au efectuat un studiu pe o perioadă de 2 ani, este neclar motivul pentru care nu a fost aplicat un protocol de cercetare internaţională, potrivit pentru un studiu de toxicitate sau carcinogenitate, pentru o perioadă de 2 ani”.Faţă de studiul în discuţie au fost formulate opinii şi de alte prestigioase instituţii din domeniul siguranţei alimentelor cum ar fi: Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), care la data de 1 octombrie a acestui an, a pus la îndoială concluziile studiului, declarând că: „datorită perioadei lungi şi alegerii speciilor de şobolani [...] este de asteptat ca [...] un număr considerabil de animale să se îmbolnăvească, sau să moară în mod spontan, sau datorită vârstei înaintate”, precum şi că: “principalele afirmaţii ale autorilor nu sunt suficient confirmate prin dovezi experimentale. În plus, din cauza deficienţelor de concepţie a studiului, precum şi a celor de prezentare şi interpretare a rezultatelor acestuia, datele nu vin în sprijinul concluziilor la care au ajuns autorii”.În ceea ce priveşte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ca şi punct de contact al EFSA în România, va ţine cont întotdeauna, în procesul de evaluare a riscului din domeniul său de activitate, inclusiv în cel al OMG, de orice opinie care respectă în totalitate condiţiile de rigurozitate ştiinţifică, care stau la baza tuturor opiniilor exprimate de forurile recunoscute la nivel internaţional, între acestea aflându-se şi EFSA,De asemenea, ANSVSA încurajează emiterea şi susţinerea de opinii ştiinţifice ori de câte ori este necesar, pentru expunerea acestora opiniei publice din ţara noastră, cu scopul declarat de a ajuta la dezvoltarea sectorului alimentar şi a siguranţei alimentelor în România exclusiv pe baze ştiinţifice. Biroul Comunicare şi Relaţii cu Mass-MediaInapoi